Ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ξεκινά τον Μάρτιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η προθεσμία για να δηλωθεί  στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ένα ακίνητο το οποίο έχει ενταχθεί στις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά ξεκινούν οι διασταυρώσεις. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ακόμα και τραπεζικοί λογαριασμοί όπως και κάρτες, με στόχο τον εντοπισμό όσων προσπάθησαν να αποκρύψουν εισοδήματα.

Η προσοχή των ελεγκτικών υπηρεσιών αναμένεται να επικεντρωθεί στο να διαπιστώσει αν έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα ή πρόκειται για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Δηλαδή, αν τα μισθώματα που δηλώθηκαν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Παράλληλα, θα ελεγχθούν και θα διασταυρωθούν με βάση τα στοιχεία που θα αντληθούν μέσω πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών των ιδιοκτητών.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν περιθώριο έως το τέλος Φεβρουαρίου για να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις προσωρινές δηλώσεις για το έτος 2022. Από τον Μάρτιο και μετά, οπότε και ξεκινούν οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ, δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Τα στοιχεία των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις διασταυρώνονται μέσα από τα δεδομένα:

  • που διαβιβάζουν οι πλατφόρμες των βραχυχρόνιων μισθώσεων, μετά από τη συμφωνία που έχουν κάνει με την ΑΑΔΕ
  • των κινήσεων των πιστωτικών καρτών των ιδιοκτητών ακινήτων
  • των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των ιδιοκτητών ακινήτων, όπου αναζητούνται πιστώσεις που ίσως υποκρύπτουν την είσπραξη κρυφών ενοικίων από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ έχει υπογράψει συμφωνία με την Airbnb, τη Booking.com και τη VRBO, τον όμιλο της Expedia, σύμφωνα με την οποία οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστό τόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Επίσης, οι πλατφόρμες θα ενημερώσουν, όσον αφορά στα ήδη καταχωρημένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρησής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης.

Τα πρόστιμα

Στην περίπτωση που εντοπιστούν ακίνητα τα οποία είτε δεν έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.), αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και «διαχειριστών», από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής της. Ο ιδιοκτήτης καλείται εντός 10 ημερών προς ακρόαση στην Εφορία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ανάλογα με τις εξηγήσεις και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει, τα πρόστιμα, ξεκινούν από 5.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται για:

  • Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»
  • Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής
  • Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15 ήμερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «διαχειριστή», το πρόστιμο διπλασιάζεται σε 10.000 ευρώ ενώ για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται, στα 20.000 ευρώ.