FEATUREDΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TerraUSD: Μια κατάρρευση κρυπτονομίσματος που θα ήταν λόγος ανησυχίας για τις αγορές

 

Του Aaron Brown

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι κορυφαίες ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην πάλη την οποία δίνει τις τελευταίες ημέρες από το αλγοριθμικό stablecoin TerraUSD να επιστρέψει στην “κλειδωμένη” ισοτιμία του με το δολάριο (1 Terra = 1 δολ), αφότου το κρυπτονόμισμα έπεσε σε αξία κάτω από τα 70 σεντς τη Δευτέρα. Οι επενδυτές θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την υπόθεση, όχι για το τι σηματοδοτεί αυτή για τα κρυπτονομίσματα, αλλά για το τι υποδηλώνει για τη ρευστότητα σε όλο το φάσμα των αγορών.

Το μεγαλύτερο μέρος της κάλυψης των ανησυχιών γύρω από τα κρυπτονομίσματα αφορά τις τιμές (σε δολάρια ΗΠΑ) των περιουσιακών στοιχείων σε crypto. Αυτό είναι σαν να προσπαθείς να κατανοήσεις την οικονομία των ΗΠΑ κοιτάζοντας μόνον την αξία του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Υπάρχει μια εκτεταμένη κρυπτο-οικονομία που υποστηρίζεται από προσπάθειες ανάπτυξης εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία παρέχει υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες σε καθημερινή βάση. Η επιτυχία της εξαρτάται από την αξία αυτών των υπηρεσιών και από τις νέες υπηρεσίες οι οποίες θα εισαχθούν για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς χρήστες.

Εάν για εσάς η κρυπτοοικονομία αποτελεί ανεξερεύνητη ήπειρο, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αγορές ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων με παραδοσιακά νομίσματα είναι σαν τις αγορές συναλλάγματος. Οι αγορές συναλλάγματος με υψηλή ρευστότητα μπορούν να ενισχύσουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας χώρας, διευκολύνοντας το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Μπορούν όμως επίσης να προκαλέσουν και προβλήματα.

Οι συναλλαγματικές αξίες καθορίζονται λιγότερο από τη θεμελιώδη προσφορά και ζήτηση από τις εμπορικές ροές ή την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης και περισσότερο από τις απόψεις των επενδυτών και τις χρηματοοικονομικές ροές. Η αστάθεια του συναλλάγματος και οι ασταθείς επενδυτικές ροές μπορεί να διαταράξουν πραγματικές οικονομίες. Για τον λόγο αυτό, οι περισσότερες κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες καταβάλλουν περίπλοκες προσπάθειες για τη διαχείριση του συναλλάγματος και του εξωτερικού εμπορίου.

Διασύνδεση

Αν και η κρυπτοοικονομία δίνει τεράστιες υποσχέσεις σε θεμελιακό επίπεδο, οι προσπάθειες για τη δημιουργία σταθερών χρηματοοικονομικών συναλλαγών με μεγάλη ρευστότητα μεταξύ παραδοσιακών και κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων έχουν υπάρξει… όχι ακριβώς επιτυχημένες. Μερικοί “κρυπτόφιλοι” πιστεύουν ότι αυτό είναι καλό, προτιμώντας να κρατούν την κρυπτοοικονομία απομονωμένη από το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο και τα προβλήματα του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Άλλοι λάτρεις των κρυπτονομισμάτων, ωστόσο, ανυπομονούν να συνδέσουν παραδοσιακά και “κρυπτογραφικά” περιουσιακά στοιχεία.

Εάν το TerraUSD καταρρεύσει, αυτό δεν θα σημαίνει απαραιτήτως κάτι για τη θεμελιώδη αξία των υπηρεσιών crypto, θα αποτελεί όμως ένα πλήγμα στις ελπίδες ότι αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να εισαχθούν στο ίδιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που χρησιμοποιείται για αγαθά και κλασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ίσως στο μέλλον οι άνθρωποι οι οποίοι θα επιθυμούν υπηρεσίες στη σφαίρα της “κρυπτοοικονομίας”, θα πρέπει να κερδίζουν crypto για να τις αγοράσουν και οι επενδυτές οι οποίοι θα θέλουν να συμμετάσχουν στα κέρδη των κοινοπραξιών του κλάδου των crypto θα πρέπει να ξοδεύουν αυτά τα κέρδη μόνον στο πεδίο της κρυπτοοικονομίας.

Πολύ πιο σημαντικό, εάν το TerraUSD χρεοκοπήσει, θα είναι ένα πλήγμα στις ελπίδες πολλών παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία βασίζονται στη ρευστότητα για να διατηρούν τη σταθερότητα. Αυτό το σύμπαν περιλαμβάνει κεντρικές τράπεζες, διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), funds, κέντρα εκκαθάρισης παραγώγων (clearinghouses), διαπραγματευτές τίτλων και πολλoύς άλλους παράγοντες της αγοράς.

Το TerraUSD είναι ένα “αλγοριθμικό σταθερό νόμισμα”, που σημαίνει ότι προσπαθεί να διατηρεί μια τιμή αγοράς 1$ μέσω ενός αλγορίθμου αντί για παραδοσιακές μεθόδους, όπως η υποστήριξη κάθε token με ένα πραγματικό δολάριο. Το TerraUSD μπορεί να ανταλλάσσεται με άλλο κρυπτονόμισμα αξίας 1$, σε αυτήν την περίπτωση με το Luna. Επομένως, εάν η τιμή του TerraUSD αποκλίνει από το 1$, οι “διαιτητές” (arbitragers) θα πρέπει να το εξαναγκάσουν να επιστρέψει στην ισοτιμία.

Η Federal Reserve, αν και δεν έχει ως επίσημο, καταστατικό της στόχο κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο αξίας για το δολάριο, μπορεί να χρησιμοποιήσει παρόμοια στρατηγική εάν θέλει να επηρεάσει την αξία του νομίσματος. Εάν η αξία του δολαρίου πέσει είτε ως προς την αγοραστική δύναμη είτε ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι δύο κύριες αντιδράσεις νομισματικής πολιτικής της Fed είναι να αυξάνει τα επιτόκια προκειμένου να καταστήσει το δολάριο πιο ελκυστικό ως προς τη διατήρηση του ή να πουλά περιουσιακά στοιχεία για να απορροφά δολάρια, μειώνοντας την προσφορά και ωθώντας έτσι προς τα πάνω την τιμή του νομίσματος. Το TerraUSD χρησιμοποιεί κυρίως τη δεύτερη στρατηγική, πωλώντας Luna για να μειώνει την προσφορά των TerraUSD.

Η στρατηγική βασίζεται στην ύπαρξη αγοράς με υψηλή ρευστότητα για το περιουσιακό στοιχείο που πωλείται – κυρίως ομόλογα του δημοσίου των ΗΠΑ για τη Fed και Luna για την TerraUSD. Δυστυχώς για τη Fed, εάν η αξία του δολαρίου πέφτει, οι επενδυτές μπορεί να μην είναι ενθουσιασμένοι με το να αγοράζουν ομόλογα, τα οποία αποδίδουν σε μελλοντικά δολάρια και των οποίων η αντιληπτή πιστωτική αξία μπορεί να απομειώνεται εάν πρέπει να πωληθούν πάρα πολλά προκειμένου να απορροφούν το πλεονάζον νόμισμα. Το TerraUSD έχει το ίδιο πρόβλημα, καθώς η αξία του Luna συνδέεται με την επιτυχία της σειράς προϊόντων της Terra, η οποία θα υποβαθμιζόταν από την κατάρρευση του TerraUSD.

Ανησυχία

Τα ETF αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Η τιμή τους προορίζεται να αντικατοπτρίζει την αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων τους. Εάν η τιμή του ETF αποκλίνει από την καθαρή αξία ενεργητικού, οι arbitragers υποτίθεται ότι θα την επαναφέρουν ανταλλάσσοντας ETF με στοιχεία ενεργητικού τους ή το αντίστροφο. Εάν, όμως, είτε τα ίδια τα ETF είτε τα υποκείμενα περιουσιακά τους στοιχεία χάσουν σε ρευστότητα, οι τιμές του ETF ενδεχομένως να αποσυνδεθούν από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.

Τα κέντρα εκκαθάρισης παραγώγων (clearinghouses) στηρίζονται ομοίως στην καθημερινή ρευστότητα και στις περιορισμένες κινήσεις των τιμών στα συμβόλαιά τους. Το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου ανακάλυψε τους κινδύνους αυτής της κατάστασης τον Μάρτιο, ιδιαίτερα στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το νικέλιο.

Ο μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται από το TerraUSD δεν είναι κεντρικός στην κρυπτοοικονομία. Πολλές οντότητες crypto πειραματίζονται με αυτόν, αλλά όλες για ανταλλακτικούς σκοπούς, όχι όμως για την παραγωγή θεμελιωδών υπηρεσιών που καταναλώνονται από μη χρηματοοικονομικούς χρήστες.

Το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, από την άλλη πλευρά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μηχανισμούς σταθεροποίησης οι οποίοι απαιτούν ρευστότητα και δεν είναι τόσο καλά σχεδιασμένοι ή αυτοματοποιημένοι όσο εκείνος του TerraUSD. Μια κατάρρευση του τελευταίου θα πρέπει λογικά να σας προκαλέσει μεγαλύτερη ανησυχία για το δολάριο, τα ETF και το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα παρά για τον ευρύτερο χώρο των crypto.