Την πρώτη συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, Στέφανο Δράκο, είχαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. του ΣΕΕΜΠ πριν ακόμη καθοριστούν οι νέες αρμοδιότητές τους.

Επείγουσα η σύσκεψη αυτή αφού από κοινού έπρεπε να συμφωνηθεί η διαχείριση της κίνησης οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης η οποία έχει σχεδόν επιστρέψει δυστυχώς στα επίπεδα πριν από την εφαρμογή των προηγούμενων συμφωνηθέντων μέτρων.

Η σχετική απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και αφορά ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
1. Παραβίαση των προϋποθέσεων χορήγησης της αδείας όπως π.χ. υπέρβαση του χρόνου παραμονής οχήματος εντός της Μεσαιωνικής Πόλης ή/και μη τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εισόδου-εξόδου του οχήματος και

2. Χρήση κάρτας δικύκλου από όχημα άλλο από το αναφερόμενο έκδοσης της αδείας (επιβατηγό, επαγγελματικό ή δίκυκλο).

Σε περίπτωση φθοράς δημοτικής περιουσίας, από την 5η Μαΐου 2022, θα ακολουθείται η σύννομη διαδικασία ειδοποίησης των αρμοδίων Αρχών και σχηματισμού σχετικής δικογραφίας σε βάρος του φερόμενου ως δράστη.

Τα παραπάνω μέτρα στοχεύουν:
α) στην προστασία των μόνιμων κατοίκων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης,
β) στην προστασία πεζών (κατοίκων και επισκεπτών της Ρόδου).

Ο Αντιδήμαρχος βρήκε απολύτως σύμφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ., αφού πρόκειται για ένα πάγιο αίτημά τους.

Επί τη ευκαιρία το νέο Δ.Σ. του ΣΕΕΜΠ  τον ευχαρίστησε για άλλη μια φορά για τη διευκόλυνση που παρείχε στο σωματείο την ημέρα των εκλογών παραχωρώντας τα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης για τη διενέργειά τους.