Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο ξενοδοχεία σε Κάρπαθο και Τήλο

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 ξενοδοχεία στην Κάρπαθο και στην Τήλο.

Nα σημειωθεί ότι οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και η δημοσιοποίηση των 2 επενδύσεων έχει γίνει, για χθες, μόνο από το “Tornos News”.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου με αναβάθμιση σε κατηγορία 4 αστέρων και παράλληλη επέκταση της δυναμικότητας με επιπλέον 13 δωμάτια και 26 κλίνες στην Κάρπαθο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.070.512 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.070.512.

Νέο ξενοδοχείο στην Τήλο
Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης “DAVSPYR”, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 10 δωματίων των  21 κλινών στην Τήλο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 911.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 911.000 ευρώ.

Πηγή: tornosnews.gr