Εφορία: 15+1 συναλλαγές με ένα κλικ

Ποιες νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές προωθεί η ΑΑΔΕ

Επέκταση ηλεκτρονικών φορολογικών συναλλαγών, αυτοματοποιημένους συμψηφισμούς φόρων,  εξπρές επιστροφές ΦΠΑ,  ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς και όλων των δηλώσεων γονικών παροχών και δωρεών που σήμερα υποβάλλονται χειρόγραφα αλλά και αυτόματη ενημέρωση του Ε9 μέσω του myProperty, ψηφιακή έναρξη διακοπής και μεταβολής επαγγελματικής δραστηριότητας και έκδοσης πιστοποιητικών προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για την νέα ψηφιακή Εφορία.

Με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων η ΑΑΔΕ προωθεί εντός του έτους τις εξής δράσεις:

1.            Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου με υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση.

2.            Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα.

3.            Ολοκλήρωση Λειτουργίας myDATA και προ συμπλήρωση δηλώσεων από τα στοιχεία του myDATA.

4.            Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

5.            Αναδιοργάνωση/Αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) (Τηλεφωνικό Κέντρο – Διαδικασία Εξυπηρέτησης).

6.            Επέκταση των υπηρεσιών «Τα αιτήματά μου» και «Τα ραντεβού μου» στα Τελωνεία.

7.            Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

8.            Ανάπτυξη εφαρμογής (application)κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους.

9.            Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς.

10.         Αυτόματη ενημέρωση Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myProperty  και ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία.

11.         Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς και Γονικής Παροχής, επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια και της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων.

12.         Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.

13.         Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας.

14.         Ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου. Έναρξη/Μεταβολή Νομικών Οντοτήτων που δεν συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διακοπή υπό ίδρυση ΦΠ, ΝΠ και Νομικών Οντοτήτων. Μεταβολές και Διαγραφή ΝΠ και Νομικών Οντοτήτων που συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διαδικασία Ένταξης στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών. Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης Φυσικού Προσώπου.

15.            Επέκταση διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων Φορέων (ΓΕΜΗ, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου).

16.         Ανάπτυξη εφαρμογής για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους καθώς και για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας.