FEATUREDΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΚΟΙΝΩΝΙΑΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑΥΓΕΙΑ

Είμαι πολύ χαρούμενος που οι προτάσεις μου για τα προβλήματα υγείας της περιοχής μας προχωράνε στην υλοποίηση και την επίλυση των χρόνιων αυτών προβλημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας!!!

Είμαι πολύ χαρούμενος που οι προτάσεις μου για τα προβλήματα υγείας της περιοχής μας, που αφορούν στην στελέχωση του Πολυδύναμου Ιατρείου Γενναδίου και του Ιατρείου Λίνδου με ιατρούς και ασθενοφόρα, καθώς και στην στελέχωση του Κέντρου Υγείας Έμπωνας με ασθενοφόρο, έγιναν δεχτές και υιοθετήθηκαν από το Δήμαρχο και το Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστο Ροϊλό, Μετά από δέσμευση του κ. Ροϊλού, προχωράμε στην υλοποίηση και την επίλυση των χρόνιων αυτών προβλημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας!!!
Θέμα: Προτάσεις για την στελέχωση με ασθενοφόρα των ιατρείων των
ενοτήτων Λινδίων, Νότιας Ρόδου και Ατταβύρου (Κ.Υ. Έμπωνας).
Όταν έγινε η κατανομή των Δομών υγείας στο νησί μας δεν ελήφθησαν
υπόψιν οι χιλιομετρικές αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν τα ασθενοφόρα
για τη μεταφορά ενός ασθενή από τα χωριά των Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Λίνδου και
Ατταβύρου στο Νοσοκομείο της Ρόδου με αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες
ζωές λόγω καθυστερημένης μεταφοράς του ασθενούς.
Το Ε.Κ.Α.Β. Ρόδου δεν έχει επεκταθεί σε όλο το νησί και έτσι έχουν μείνει χωρίς
ασθενοφόρο περιοχές οι οποίες παλαιότερα εξυπηρετούνταν από τα
ασθενοφόρα των κέντρων υγείας ή των περιφερειακών ιατρείων (Γενναδίου).
Το μεγάλο πρόβλημα στις διακομιδές των ασθενών στον τόπο μας προέκυψε,
όταν μετά από πρόταση του Υπουργείου Υγείας έγινε μετάταξη των οδηγών των
ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων
(Γενναδίου) στο Ε.Κ.Α.Β. με τη δικαιολογία ότι μ’ αυτόν τον τρόπο το Ε.Κ.Α.Β. θα
κάλυπτε τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού.
Στη συνέχεια, αφού το Ε.Κ.Α.Β. πήρε όλους τους οδηγούς, ζήτησε να
προσληφθούν και διασώστες, προσλήψεις οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν
ποτέ. Επίσης, ζητήθηκε να στελεχωθεί με 11μελές πληρώμα κάθε ασθενοφόρο
και για τις τρείς βάρδιες προκειμένου να κινηθεί το ασθενοφόρο. Μ’ αυτόν τον
τρόπο έμειναν τα Κέντρα Υγείας χωρίς οδηγούς και ασθενοφόρα, τα οποία
παροπλίστηκαν.
Τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας λειτουργούσαν μόνο με τον οδηγό και με
συνοδεία ιατρού όπου κρινόταν απαραίτητο. Προσέφεραν δε μεγάλες υπηρεσίες
υποβοηθώντας το έργο του Ε.Κ.Α.Β.
Σήμερα έχουμε σοβαρές αντιδράσεις από τους κατοίκους του Έμπωνα και της
Νότιας Ρόδου, επειδή δεν υπάρχει στο Κέντρο Υγείας ασθενοφόρο.
Μετά από πολλά χρόνια το Υπουργείο Υγείας τροποποίησε τη λανθασμένη
απόφασή του και επιτέλους μπορούμε να δώσουμε λύση σαν Δήμος βασιζόμενοι
στο άρθρο 78 του Ν.4368/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 21/τ.Α΄/21-02-2016).
ΆΡΘΡΟ 78 του Ν.4368/2016: “Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας.
Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των
ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών,
δύναται: α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα
ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις. Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει
εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών θα
γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας. Περαιτέρω
λεπτομέρειες για την εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του ΕΚΑΒ
σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α.. Το περιεχόμενο των ως άνω
διατάξεων δεν έχει εφαρμογή στη λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
• Χρειαζόμαστε δύο (2) ασθενοφόρα τα οποία θα παραχωρηθούν στα Κέντρα
Υγείας. Ένα με έδρα το Κέντρο Υγείας Έμπωνας και ένα με έδρα το Κέντρο
Υγείας Αρχαγγέλου το οποίο θα διατεθεί στο ιατρείο Λίνδου ή στο
Πολυδύναμο ιατρείο Γενναδίου.
• Τα ασθενοφόρα αυτά μπορούν να παραχωρηθούν είτε από το νοσοκομείο
είτε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είτε από το Ε.Κ.Α.Β. είτε από την
Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου ή να αγοραστούν από το Δήμο Ρόδου καινούργια ή
μεταχειρισμένα.
• Διάθεση οδηγών από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική εφόσον υπάρχουν οδηγοί
με τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 78. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν οδηγοί με τα προσόντα αυτά, τότε θα εκπαιδευτούν ταχύρρυθμα
σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών από το Ε.Κ.Α.Β. ή το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς
Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων οδηγών,
μπορούμε να προσλάβουμε με οκτάμηνες συμβάσεις οδηγούς, τουλάχιστον
οκτώ (8) τον αριθμό οι οποίοι είναι ήδη εκπαιδευμένοι από το Ε.Κ.Α.Β.
(υπάρχουν πολλοί στη Ρόδο). Έτσι καλύπτουμε και τις τρεις βάρδιες ανά
Κέντρο Υγείας.
• Στα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας θα επιβαίνει ιατρός ή νοσηλευτής, όταν
κρίνεται απαραίτητο κατά τη μεταφορά των ασθενών.
Πλεονεκτήματα πρότασης
• Η διαδικασία είναι νόμιμη βάσει του παραπάνω νόμου.
• Τα ασθενοφόρα θα ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας , οπότε δεν θα υπάρχουν
νομικές αξιώσεις κατά του Δήμου σε οποιοδήποτε συμβάν.
• Ο Δήμος θα διαθέσει μόνον τους οδηγούς.
• Το κόστος είναι πολύ μικρό.
• Ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του Ε.Κ.Α.Β.
• Καλυπτέται σχετικά με ασθενοφόρα όλο το νησί.
• Άμεση ανταπόκριση στο επείγον περιστατικό.
Η λύση της στελέχωσης των Κέντρων Υγείας με ασθενοφόρα θα αποτελέσει
σημαντική ανακούφιση των πολιτών που ζούνε σε αυτές τις περιοχές, οι οποίοι
απαιτούν να δωθεί λύση σε αυτό ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια, όταν μάλιστα οι
περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε είναι τουριστικές με χιλιάδες κόσμο το
καλοκαίρι .
Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λίνδου και Νότιας Ρόδου
Νίκος Καραμαρίτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *