Μπακίρης Κατά Σπανού: Τα Αφάντου Δεν Είναι Τσιφλίκι Κανενός Χωρικού Αντιδημάρχου Διορισμένου Με Ημερομηνία Λήξης

Με μεγάλη μου έκπληξη ενημερώθηκα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) από ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ ότι ο Διορισμένος από τον Δήμαρχο Ρόδου Χωρικός Αντιδήμαρχος ΔΕ Αφάντου & ΔΕ Πεταλουδών Κος Α. Σπανός πραγματοποίησε συνάντηση το Σάββατο 24/04/2021 στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Αφάντου, κατόπιν δικής του πρόσκλησης και πρωτοβουλίας στην οποία συμμετείχαν εκτός από τον ίδιο ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κος Β.Μανέττας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κος Τηλέμαχος Καμπούρης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κος Εμμ. Λόγγος και Κος Νίκος Νικολής και στην οποία δεν καλέστηκα σκόπιμα. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης καθώς και η Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της μελέτης «Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Αφάντου» η οποία μελέτη ακόμη δεν έχει γίνει η παρουσίαση της επίσημα από τον καθ’ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την συνάντηση θα ήθελα να θέσω στους αγαπητούς συνδημότες και στις αγαπητές συνδημότισσες μου της Κοινότητας Αφάντου τα παρακάτω ερωτήματα και τους προβληματισμούς.

1. Σε μια τέτοια συνάντηση που αφορούσε την συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό έργο που πρόκειται να εκτελεστεί στην Κοινότητα μας γιατί δεν προσκλήθηκε από τον Διορισμένο Χωρικό Αντιδήμαρχο να συμμετάσχει ο Εκλεγμένος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αφάντου, ένα έργο το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε από τον Πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αφάντου.

2. Γιατί οι υπόλοιποι αξιότιμοι αιρετοί καλεσμένοι αποδέχτηκαν την πρόταση του Διορισμένου Χωρικού Αντιδημάρχου για την παρουσίαση της μελέτης για το συγκεκριμένο έργο γνωρίζοντας για την απουσία του προέδρου και του Τ.Σ., οι οποίοι είναι οι πλέον από τον νόμο αρμόδιοι που θα γνωμοδοτήσουν για αυτό το έργο?

3. Τελικά από όλους τους αξιότιμους καλεσμένους που συμμετείχαν στην παρουσίαση της μελέτης που διοργάνωσε ο Διορισμένος Χωρικός Αντιδήμαρχος ποιοι έχουν βάση νόμου την ευθύνη και την αρμοδιότητα να ψηφίσουν και να γνωμοδοτήσουν για αυτήν την μελέτη?

3. Ποια νομοθεσία είναι αυτή που έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες και εξουσία στον Διορισμένο Χωρικό Αντιδήμαρχο Κο Σπανό να αποφασίζει για τις δράσεις και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην Κοινότητα Αφάντου παρακάμπτοντας τον Θεσμικά Εκλεγμένο Πρόεδρο της Κοινότητας και απαξιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του Τοπικού Συμβουλίου?

3. Από ποια εξουσία πηγάζει η αλαζονική, εγωκεντρική, αυταρχική και απαξιωτική αυτή στάση του Διορισμένου Χωρικού Αντιδημάρχου Κου Σπανού να αγνοεί την άποψη, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των συνδημοτών μας για ένα τόσο σημαντικό έργο και να τους προσβάλλει ηθικά αγνοώντας την βούληση και το δικαίωμα τους να εκπροσωπούνται από τους αιρετούς εκλεγμένους εκπροσώπους της κοινότητας τους.

Θα ήθελα λοιπόν να ενημερώσω τους αγαπητούς συνδημότες μου και τις αγαπητές συνδημότισσες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους να υπηρετήσω την τιμητική αυτή αλλά και ιστορική θέση του Προέδρου της Κοινότητας Αφάντου, ότι η Κοινότητα Αφάντου έχει εκλεγμένο Πρόεδρο και Τοπικό Συμβούλιο για 4 χρόνια και είναι τα πλέον αρμόδια θεσμικά όργανα για την λήψη αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων για έργα και δράσεις στην Κοινότητα. Ο Χωρικός Αντιδήμαρχος Κος Σπανός είναι διορισμένος με ημερομηνία λήξης έως 28.11.2021.

Το τοπικό συμβούλιο μετά από εισηγήσεις μου προχώρησε σε μια σειρά αποφάσεων για το έργο που αφορά την «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοινότητας Αφάντου» καθώς και τις μελέτες των αντιπλημμυρικών έργων οι οποίες θα πρέπει να προηγηθούν και να ενσωματωθούν στην συγκεκριμένη μελέτη.

Αποφάσεις:

1. Η υπ’ αριθμό 16/2019 απόφαση του Τ.Σ. Κοινότητας Αφάντου «Υποβολή Αιτημάτων στη

ΔΕΥΑΡ εν’ όψει Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ:ΨΘΨ6Ω1Ρ-ΜΔΟ).

2. Η υπ’ αριθμό 15/2019 απόφαση του Τ.Σ. Κοινότητας Αφάντου «Προτάσεις εν’ όψει σύνταξης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 επικαιροποίηση στοιχείων» (ΑΔΑ:6Ο3ΡΩ1Ρ-ΨΚΓ).

3. Η υπ’ αριθμό 5/2020 απόφαση του Τ.Σ. Κοινότητας Αφάντου Μελέτη «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοινότητας Αφάντου» (ΑΔΑ:ΨΕΜΦΩ1Ρ-Ω0Ι).

Ο Διορισμένος λοιπόν με απόφαση Δημάρχου Χωρικός Αντιδήμαρχος Κύριος Σπανός με θητεία μέχρι και 28.11.2021 αδιαφορώντας για την άποψη των συνδημοτών μας για ένα τόσο σημαντικό έργο αφού δεν ζήτησε καν την γνώμη τους, προσπαθεί σκόπιμα να παρακάμψει επιδεικτικά εκτός από τον Πρόεδρο της Κοινότητας και το Τοπικό Συμβούλιο και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις των αρμόδιων μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου που εισηγήθηκαν την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διατύπωσαν με τεχνική έκθεση τους την άποψη ότι στην πλατεία πρέπει να παραμείνει ο δρόμος διπλής κυκλοφορίας. Προσπαθεί για μία ακόμη φορά, επιδεικνύοντας αλαζονική, εγωιστική και αυταρχική συμπεριφορά να επιβάλλει την δική του πρόταση και τα δικά του ΘΕΛΩ…!!!

Η πρόταση και η επιθυμία λοιπόν του Κυρίου Σπανού την οποία προσπαθεί να επιβάλλει με το έτσι θέλω και με κάθε τρόπο στις Τεχνικές Υπηρεσίες για την οποία πρόταση του μάλιστα προσπάθησε εντέχνως να αποσπάσει την θετική γνωμοδότηση και την ηθική στήριξη των καλεσμένων του στην παρουσίαση, μιλάει για μονοδρόμηση της πλατείας η οποία θα οδηγήσει όλο το κυκλοφοριακό φορτίο της οδού Περνού πίσω από τις καφετέρειες και τα μαγαζιά της πλατείας στην οδό Αλεξάνδρου Διάκου σε ένα δρόμο με πλάτος 3.00μ χωρίς πεζοδρόμια και παρά τις αντιρρήσεις, την αντίθετη γνώμη και τις ενστάσεις των μηχανικών των τεχνικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν ότι αυτό δεν είναι εφικτό και ότι τον συγκεκριμένο δρόμο δεν τον λαμβάνουν υπόψη τους στην μελέτη διότι δεν πληροί τις προδιαγραφές για να σηκώσει τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο…!!!

Επειδή λοιπόν ως Πρόεδρος της Κοινότητας Αφάντου σεβόμενος τους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπώ για όλα τα θέματα που αφορούν την Κοινότητα, και επειδή για ένα τόσο σημαντικό έργο που εγώ αλλά και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου θα κληθούμε θεσμικά να αποφασίσουμε και να γνωμοδοτήσουμε έχουμε και την ευθύνη των αποφάσεων μας απέναντι στους πολίτες που μας εξέλεξαν με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπούμε, και επειδή ο Χωρικός Αντιδήμαρχος Κος Σπανός είναι Διορισμένος από τον Αξιότιμο Δήμαρχο Ρόδου με ημερομηνία λήξης έως και 28.11.2021, σε ότι με αφορά ως Πρόεδρος της Κοινότητας Αφάντου δεν θα επιτρέψω να παρθεί καμία παράλογη απόφαση που δεν θα λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των συμπολιτών μας που τους αφορά άμεσα καθώς και καμία απόφαση που δεν θα είναι σύμφωνη με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις και εισηγήσεις των μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.

Με όλο τον σεβασμό προς το πρόσωπο του Αξιότιμου Δημαρχού Ρόδου Κου Αντώνη Καμπουράκη και αυτής της Δημοτικής Αρχής της οποίας το έργο πιστεύω, στήριξα προεκλογικά και θα συνεχίσω να στηρίζω, δηλώνω ότι η ανοχή πλέον στις αλαζονικές, εγωκεντρικές, αυταρχικές, παράλογες και αυθαίρετες συμπεριφορές του Διορισμένου με ημερομηνία λήξης 28.11.2021 Χωρικού Αντιδημάρχου Κου Σπανού, τις οποίες και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος μέχρι σήμερα σκόπιμα ανέχτηκα για χάρη της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου τον οποίο στηρίζω αλλά και για χάρη της καλής συνεργασίας για το καλό της Κοινότητας μας έλαβε τέλος. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον Αξιότιμο Δήμαρχο Ρόδου Κο Αντώνη Καμπουράκη να υπενθυμίσει στον Κο Σπανό ότι ο Δήμος Αφάντου έπαψε να υφίσταται από το 2010 και πλέον υπάρχει ένας Δήμος Ρόδου και ένας Δήμαρχος στο νησί…!!!Ο Κος Σπανός ζει ακόμη το όνειρο ότι θα μπορούσε να είναι Δήμαρχος Αφάντου…!!! Ας τον ξυπνήσει επιτέλους κάποιος. Το One Man Show τελείωσε. The party is over…και έπεται συνέχεια….!!!

Με εκτίμηση

Γεώργιος Εμμ Μπακίρης

Πρόεδρος Συμβουλίου

Κοινότητας Αφάντου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *