Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου για τις επιταγές

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
«Για το θέμα των επιταγών σας ενημερώνουμε ότι λόγω των συγκεκριμένων διαδικασιών που απαιτούνται για τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής, θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή του μέτρου.

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ, καλύπτει όλα τα αξιόγραφα που έχουν εμφανιστεί από τη 2η-1-2021 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Ειδικότερα, με τον νόμο 4772/5-2-2021 ορίζεται το πάγωμα για 75 μέρες της πληρωμής των επιταγών που λήγουν έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 και με την υπουργική απόφαση Α.1022/9-2-2021, καθορίζονται οι ΚΑΔ των κλειστών και των πληττόμενων επιχειρήσεων που εντάσσονται στη ρύθμιση, είτε:
-α. έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ που αναφέρονται στην απόφαση.

-β. έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ που αναφέρονται στην απόφαση και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.
-γ. ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ, μη συνυπολογιζόμενου του κύκλου εργασιών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τα ακαθάριστα έσοδα τους για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “My Business support” από τις 12 Φεβρουαρίου μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου.

Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής, πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΑΑΔΕ.
Μετά τη διασταύρωση και τον έλεγχο, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου.
Ειδικά για πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ)»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.