Δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Πάρου και της Αντιπάρου, εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014 – 2020, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ (CLLD/LEADER)
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, δύο δράσεις ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος των νησιών Πάρου και Αντιπάρου, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014 – 2020». Πρόκειται για τα έργα:
1. Πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων για την ενδυνάμωση της σχέσης της τοπικής κοινότητας της Πάρου με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (προϋπολογισμού 44.689,00 ευρώ)
To Νησί της Πάρου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνεχής αύξηση των τουριστικών ροών επέφερε μια σημαντική ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού η οποία όμως, παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη, δημιούργησε μια σειρά από φαινόμενα που έχουν προβληματίσει σοβαρά την τοπική κοινότητα, η οποία παράλληλα αναζητά τρόπους να διατηρήσει τις τοπικές της ιδιαιτερότητες. Η πρόκληση με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη σήμερα η κοινωνία της Πάρου είναι η αναγνώριση και η εκτίμηση των συστατικών στοιχείων της τοπικής της ταυτότητας τόσο στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά όσο και στο τοπίο που περιβάλλει τις κάθε λογής κοινωνικές και ατομικές δράσεις. Η στροφή προς περισσότερο βιώσιμες μορφές ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολύ ζωντανού δημόσιου διαλόγου που διεξάγεται στα τοπικά μέσα μεταξύ των τοπικών φορέων αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού. Μέσα σ ‘αυτό το πλαίσιο, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φεστιβάλ Πάρου η οποία Ιδρύθηκε το 2018, με βασικούς σκοπούς την προώθηση, μελέτη και ανάπτυξη των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, τη συστηματική γνωριμία του κοινού της Πάρου με την Τέχνη, τη διοργάνωση δράσεων με σκοπό την προστασία και τη διατήρηση της φύσης και του πολιτισμικού τοπίου των Κυκλάδων και η οποία διοργανώνει με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις και με μεγάλη απήχηση από το 2018 κάθε Ιούλιο στην Πάρο το ομώνυμο τριήμερο Φεστιβάλ, σχεδίασε και προτείνει, το διετές «Πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων για την ενίσχυση της σχέσης της τοπικής κοινότητας της Πάρου με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον».
Στόχος του προγράμματος είναι να ανασύρει, να αναδείξει και να προβάλει μια σειρά από στοιχεία του φυσικού πλούτου, της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας, των εθίμων και των παραδόσεων της Πάρου, όπως ο ορυκτός πλούτος, το Παριανό μάρμαρο, η ιστορία των λατομείων, οι ξερολιθιές, οι παραδοσιακές πρακτικές πέτρινης δόμησης, οι διατηρητέοι οικισμοί και τα δομικά τους στοιχεία, οι καλλιέργειες και η καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα, οι παραδόσεις που συνδέονται με τον αγροτοκτηνοτροφικό κύκλο εργασιών, η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές από την αρχαιότητα έως σήμερα, τα έθιμα, η μουσική και οι παραδόσεις που συνδέονται με τη θάλασσα όπως η πεζότρατα και οι ιστορίες πειρατείας, στοιχεία που χρήζουν άμεσης καταγραφής και ανάδειξης.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει συγκροτηθεί στη βάση δύο θεματικών ενοτήτων: ιστορίες του Τόπου και της ύλης και θαλασσινές Ιστορίες. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις όπως εκθέσεις φωτογραφίας και σύγχρονης τέχνης, συμμετοχικούς περιπάτους καταγραφής, εκπαιδευτικά προγράμματα, βίντεο-τέχνη , προβολές αφηγηματικών βίντεο, βίντεο τέχνης και ντοκιμαντέρ συναυλίες και ξεναγήσεις, και σχεδιασμένες με τρόπο που να τις καθιστά εύληπτες, κατανοητές, ελκυστικές για το ευρύ κοινό και προσβάσιμες στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλες οι δράσεις του προγράμματος θα προσφέρονται στο κοινό δωρεάν. Οι εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, την αστική μη κερδοσκοπική Μπουλούκι και την αστική μη κερδοσκοπική Caravan Project, των οποίων έχουμε εξασφαλίσει την συμμετοχή. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν από τα μέλη της ΑΜΚΕ Πάρος.
Στις δράσεις θα κληθούν να συμμετέχουν όλες οι πληθυσμιακές και κοινωνικές ομάδες της τοπικής κοινότητας, όπως μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, αγρότες, τεχνίτες, ηλικιωμένοι. Πέραν από τις εφήμερες δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν με τη μορφή εκθέσεων, περιπάτων, συναυλιών, ξεναγήσεων, εργαστηρίων και οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάδειξη και στην προβολή του φυσικού και του ανθρωπογενές περιβάλλοντος της Πάρου, μια σειρά από παραδοτέα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, όπως οι κατάλογοι των εκθέσεων, θα διανεμηθούν δωρεάν και θα εμπλουτίσουν δημόσιες βιβλιοθήκες Τοπικής και Εθνικής εμβέλειας, διασφαλίζοντας κατ’αυτό τον τρόπο και το διαχρονικό αποτύπωμα του Προγράμματος.
Δικαιούχος της δράσης είναι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φεστιβάλ Πάρου.
2. Ψηφιακή εφαρμογή για την ανάδειξη της φυσικής, γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου της Αντιπάρου (προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ)
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής ξεναγού πλοήγησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οικοσυστήματα και την αγροτική κληρονομιά της υπαίθρου της Αντιπάρου. Η ψηφιακή εφαρμογή θα αναπτυχθεί για κινητές συσκευές, η οποία θα ενημερώνει τον χρήστη για τις δυνατότητες περιήγησης και τη γνωριμία με το φυσικό/γεωλογικό και πολιτισμικό περιβάλλον, που βρίσκεται γύρω του σε ορισμένη ακτίνα με βάση τη θέση του. Θα περιλαμβάνει ενέργειες συλλογής, καταγραφής, ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας του σχετικού υλικού που θα ενσωματωθεί στον ψηφιακό ξεναγό.
Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αντιπάρου
Τα έργα εντάσσονται στις Υποδράσεις 19.2.4.4 και 19.2.4.5. του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ.
Το Γραφείο Τύπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *