ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ… Η «κακοδαιμονία» μας και η κατάρρευση των ιστορικών κτιρίων της «ιταλικής κατοχής» στο κέντρο της Ρόδου και το παλιό Νοσοκομείο

Ένα «χρονίζον πρόβλημα», από σύμπτωση και βοηθούσης της φθοράς του χρόνου, επανήλθε (ευτυχώς) στην επικαιρότητα. Ακούει στο όνομα: «Μεταστέγαση Δικαστικού Μεγάρου, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Κτηματολογίου Ρόδου».

Μετά τις πρόσφατες αποκολλήσεις ογκολίθων και επιχρισμάτων στα κτίρια του Δικαστικού Μεγάρου και του Κτηματολογίου και πέρυσι της ΠΥΡ, επανέρχεται πλέον επιτακτικά η ανάγκη (και ευελπιστώ αυτή τη φορά) να δρομολογηθεί συνολική λύση του προβλήματος αυτού.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Μέχρι τώρα η γραφειοκρατία, η συν(ανα)αρμοδιότητα και η αδυναμία συντονισμού τεσσάρων Υπουργείων (Δικαιοσύνης, πρώην Δημόσιας Τάξης, Υγείας και ενίοτε Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για τη χρήση της λέσχης Αξιωματικών), δεν έφερε αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, η τοπική «κακοδαιμονία» που μας κατατρέχει, οι αντίθετες και αντικρουόμενες απόψεις των εκάστοτε κοινοβουλετικών μας εκπροσώπων και της τοπικής ηγεσίας και η μη δυναμική διεκδίκηση των τοπικών φορέων, περιόρισε την αντιμετώπιση του θέματος σε επίπεδο τοπικών συσκέψεων, διαβουλεύσεων, προτάσεων που έφθαναν μέχρι τις απλές επισκέψεις των χώρων από Γ. Γ. υπουργείων και ενίοτε Υπουργών, χωρίς ωστόσο να μετακινηθεί ούτε «ένα πετραδάκι» και τα κτίρια του ιστορικού κέντρου να γίνουν βορά του χρόνου.

Ιστορικά, το Δικαστικό Μέγαρο και το Κτηματολόγιο, αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της απονομής δικαιοσύνης και των συναλλαγών, όταν ο αριθμός των δικηγόρων ήταν 150 (το 1980). Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα που ο αριθμός των δικηγόρων ξεπερνά τους 650!!! και με ανύπαρκτη συντήρηση των κτιρίων επί 40 χρόνια.

1) Οι πρώτες ενέργειες για την μεταστέγαση του άρχισαν επί υπουργίας τού αείμνηστου Ευάγγελου Γιαννόπουλου (1996) για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου, στις εγκαταστάσεις του ΡΟΔΑ ή στους Αγίους Αποστόλους (Μεγγαβλη).

2) Για την μεταστέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου στην πρώην Υπηρεσία Εγγυων Βελτιώσεων (επί της οδού Καποδιστρίου) υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου το 2000 (επί νομαρχίας Καραγιάννη), την επέκταση του Κτηματολογίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και του Δικαστικού Μεγάρου στη Λέσχη των Αξιωματικών.

3) Ταυτόχρονα, μετά την μεταστέγαση (Μάιο 2000) του παλιού Νοσοκομείου, εντάθηκαν οι συζητήσεις – προτάσεις για τη μεταστέγαση μέρους των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου (Ειρηνοδικείου, Πταισματοδικείου, Πρωτοδικείου) και την ταυτόχρονη στέγαση του μέχρι σήμερα «άστεγου» Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. Για το σκοπό αυτό, το ακίνητο παραχωρήθηκε στο Δήμο επί Υπουργίας (Υγείας) Αβραμόπουλου. Η μεταφορά αυτών σχεδιάστηκε επί υπουργίας (Δικαιοσύνης) Χαράλαμπου Αθανασίου (2013).

4) Παρεμπιπτόντως, το κτίριο του πρώην στρατολογικού γραφείου Ρόδου, (επειδή για πρώτη φορά κατατέθηκε προχθές η πρόταση για την στέγαση εκεί του Διοικητικού Πρωτοδικείου), παραμένει κλειστό από το 2010.

Οι προτάσεις που καταθέτω δεν αποτελούν αυθαίρετες σκέψεις, αλλά απαύγασμα παλαιότερων συσκέψεων, σύνταξης σχεδίων και μελετών, υποβολής προτάσεων σε Υπουργεία και εν τέλει προσαρμογής όλων αυτών στις σύγχρονες

πλέον ανάγκες ανάδειξης του ιστορικού κέντρου της πόλης, σε συνδυασμό με την αποσυμφόρηση του από την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κυκλοφορία και την αποκεντρωμένη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Αντί λοιπόν για την «προσωρινή» μεταστέγαση του Κτηματολογίου του οποίου ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία, λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου, προτείνεται η συνολική αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της πόλης, πριν και αυτά κριθούν στο σύνολο τους ακατάλληλα.

ΠΡΟΤΑΣΗ

1)Να στεγαστεί οριστικά και μόνιμα το Κτηματολόγιο Ρόδου, στο ισόγειο του ανακαινισμένου από τον δήμο Ρόδου, τετραώροφου κτιρίου, του οποίου το εμβαδόν είναι μεγαλύτερο του σημερινού Κτηματολογίου.

Στους υπόλοιπους ορόφους (1ο έως 4ο) υπάρχει ευχέρεια να στεγασθούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες, η Πολεοδομία (που έχουν και άμεση σχέση με το Κτηματολόγιο), καθώς και οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου.

2) Να μεταστεγασθεί το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο, το Πρωτοδικείο Ρόδου, καθώς και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, όπως έχει ήδη σχεδιαστεί στο κεντρικό Ιταλικής περιόδου κτίριο του παλιού Νοσοκομείου.

3) Το Εφετείο (Πολιτικό, Ποινικό και Διοικητικό) να παραμείνει για λόγους συμβολικούς στο εμβληματικό κτίριο του σημερινού Δικαστικού Μεγάρου.

4) Να μεταστεγασθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι μεν διοικητικές υπηρεσίες (αδειοδοτήσεων και πυρασφαλειών), μαζί με δύο ευέλικτα οχήματα πόλεως στις εγκαταστάσεις της πρώην Υ.Ε.Β., ιδιοκτησίας της ΠΝΑΙ, ενώ το σύνολο των μεγάλων οχημάτων και οι υπηρεσίες πυρόσβεσης να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου 299 στην Ιξιά, όπου το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο εξυπηρετεί την επιχειρησιακή δράση, αφενός προς

Φιλέρημο, Πεταλούδες και Δυτική Ρόδο και αφετέρου προς την Ανατολική Ρόδο, μέσω της δημοτικής οδού προς την Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου.

5) Τα υφιστάμενα κτίρια που στεγάζονται το Κτηματολόγιο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία να παραχωρηθούν στο Δήμο Ρόδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πολιτιστικοί πολυχώροι, χώροι στέγασης πολιτιστικών, παροικιακών, κοινωνικών εθελοντικών συλλόγων, μαζί με τα παρακείμενα γραφεία των οικονομικών υπηρεσιών (πρώην ΔΕΥΑΡ).

6) Τέλος, για το πρώην στρατολογικό γραφείο, έχουμε συντάξει και υποβάλει στην ΕΤΑΔ μελέτη επισκευής (Π/Υ 372.000 ευρώ), προκειμένου να παραχωρηθεί στο δήμο Ρόδου για να στεγαστεί το ΚΕΠ (ώστε να απελευθερωθούν τα γραφεία της Περιφέρειας, όπως μας είχε εγγράφως κατ’ επανάληψη ζητηθεί) μαζί με γραφείο εξυπηρέτησης επισκεπτών (information office). Στον 1ο όροφο να στεγαστούν τα γραφεία της κοινότητας Ρόδου, ώστε το κτίριο «Κουτσούμπαση» (στη περιοχή της πλατείας Διαγόρα) να μετατραπεί σύμφωνα με τον προορισμό του σε εκθεσιακό-μουσειακό χώρο.

Με την πρόταση αυτή δεν διεκδικώ την «αυθεντία της γνώσης», ούτε το «αλάθητο». Όμως πιστεύω ακράδαντα ότι παρέχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, ώστε να εξυπηρετηθούν και να αποκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες, να αξιοποιηθούν τα προαναφερθέντα ακίνητα και να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης, από το μεγαλύτερο καθημερινής λειτουργίας πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα, αυτό της έλλειψης χώρων στάθμευσης.

«Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν» για τους θεσμικούς εκπροσώπους μας στο κοινοβούλιο και στην Αυτοδιοίκηση, σε μια χρονική συγκυρία που το κεντρικό κράτος φέρεται να έχει «ευήκωα ώτα» στις διεκδικήσεις και τα αιτήματα αυτών, ενόψει μάλιστα του εξαγγελθέντος πακτωλού χρηματοδοτήσεων (72δις) που

αναμένονται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ (2021-2027). Η Ρόδος δικαιούται το δικό της μερίδιο.

 

Υ.Σ. Δεν αναφέρθηκα συνειδητά :

α) Στο κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος, των κρατητηρίων και της Ασφάλειας, γιατί στο παρελθόν υπήρχε μελέτη και χρηματοδότηση για την ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου πλησίον των κτιρίων της Μεραρχίας, που σήμερα για γνωστούς λόγους, δεν είναι πλέον εφικτή η υλοποίηση της.

β)Στην νεώτερη τετραώροφη πτέρυγα του παλαιού νοσοκομείου (πρώην μαιευτική και ορθοπαιδική κλινική) που στο παρελθόν είχε προταθεί για μεταστέγαση ιατρικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι αυτές τώρα μεταφέρονται πλησίον του Νοσοκομείου Ανδρέας Παπανδρέου (πρώην κτίριο ΚΕΕΛΠΝΟ). Για το κτίριο αυτό υπάρχει πρόταση αξιοποίησης του ως φοιτητικής εστίας, ώστε να μην έχει πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρυνση ο χώρος του παλιού Νοσοκομείου, και το Πανεπιστήμιο να αποκτήσει την δική του εστία.

γ)Στην υπάρχουσα μελέτη (επί δημαρχίας Χατζηευθυμίου), για την κατασκευή διώροφου με υπόγειο πάρκινγκ από το Δήμο Ρόδου, που θα εξυπηρετεί τα μέγιστα το σύνολο των οχημάτων, όλων των χρηστών των μεταφερομένων υπηρεσιών στο παλιό Νοσοκομείο.

 

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

Τ. Δήμαρχος Ρόδου

Δικηγόρος Δ.Σ.ρόδου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *