Απάντηση του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας σε σχόλιο εφημερίδας, σχετικά με την Κοιλάδα των Πεταλούδων

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Ποιον ενδιαφέρει η ταμπέλα; Δυστυχώς για τους τσιφλικάδες και τους προστάτες τους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή!

Θαυμάσαμε για μια ακόμη φορά το επίπεδο της δημοσιογραφίας της “εγκρίτου” εφημερίδας “Ροδιακή”.

Όργανο έκφρασης και ασυλίας ενός συστήματος εξουσίας που χρεοκόπησε τον τόπο πολιτικά και ηθικά, χρησιμοποιεί την ειρωνεία για να αγιοποιήσει και να αποθεώσει όλες εκείνες τις παραβατικές συμπεριφορές καθενός που θεωρεί τσιφλίκι του τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις τους και γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τους κανόνες χρηματοδότησης.

Καθενός που ακόμη λειτουργεί με λογικές που έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση των πολιτών, αφού όμως, δυστυχώς, προηγουμένως, καταδίκασαν τη χώρα.

Καθενός που θεωρεί “κουτόφραγκους” τους Ευρωπαίους που χρηματοδοτούν τα έργα με τα οποία εκείνοι λαϊκίστικα πολιτεύoνται, επιχειρώντας να γελοιοποιήσουν ακόμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ευρώπης.

Η “έγκριτος” Ροδιακή” αναρωτιέται με απαξιωτικό ύφος καρδιναλίων, ποιοι ασχολούνται με τις πινακίδες! Αλήθεια, ποιοι ασχολούνται με τις πινακίδες; Ποιους ενδιαφέρουν οι ταμπέλες; Μα αυτούς που πληρώνουν φυσικά, για να μπορούν κάποιοι άλλοι με ξένα “κόλλυβα” να οργανώνουν φιέστες και πανηγύρια.

Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη που ασχολείται με τις πινακίδες (δηλαδή με τους δεσμευτικούς κανόνες δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων από κοινοτικά προγράμματα έργων), είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκείνη που ελέγχει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπεύθυνης για την κατάρτιση και παρακολούθηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος,κατά πόσον τηρούνται κανονισμοί και δεσμεύσεις.

Αν η “έγκριτος” εφημερίδα “Ροδιακή” ήθελε να κάνει ρεπορτάζ, θα έπρεπε να είχε αναζητήσει ποιος έδωσε εντολή να ξηλωθεί η πινακίδα της ΕΕ από την είσοδο της Κοιλάδας των Πεταλούδων ( που αναπλάθεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020), τις ημέρες της φιέστας για τα εγκαίνια της … εισόδου, για να μην δουν οι επισκέπτες ποιος είναι ο φορέας

χρηματοδότησης του έργου της ανάπλασης της Κοιλάδας. Θα έπρεπε να είχε αναζητήσει και αποκαλύψει ποιοι είναι εκείνοι που λειτουργούν σαν τσιφλικάδες και δεν σέβονται ούτε κανόνες, ούτε νομικές, ούτε ηθικές δεσμεύσεις.

Φυσικά, ένα τέτοιο ρεπορτάζ δεν έγινε, διότι δεν την συνέφερε, ως εκ τούτου αποκαλύπτονται τα κίνητρα πίσω από τα εμβριθούς σαχλότητας σχόλια. Δεν είναι ζήτημα προσώπων, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν. Είναι ζήτημα λειτουργίας των θεσμών. Και, δυστυχώς γι αυτούς, οι θεσμοί λειτουργούν και θα συνεχίσουν να το κάνουν, εκθέτοντας τους τοπικούς “φεουδάρχες” και τους προστάτες τους.

Ακολουθεί το ρεπορτάζ που όφειλε να κάνει η ‘”έγκριτος” Ροδιακή”, πριν γελοιοποιηθεί για μια ακόμη φορά:

Σε επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από την ΕΥΔ, λίγες μέρες πριν από τα εγκαίνια της εισόδου της Κοιλάδας των Πεταλούδων ( που αναπλάθεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020), τα οποία εγκαίνια διοργάνωσε η ΔΕΡΜ ΑΕ, διαπιστώθηκε ότι η πινακίδα που υποχρεωτικά συνοδεύει τα έργα τα οποία κατασκευάζονται από πόρους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, είχε μετακινηθεί από το σημείο όπου αρχικά είχε τοποθετηθεί, σε άλλο, αθέατο από το κοινό σημείο.

Επιπλέον, όταν η ΔΕΡΜ ΑΕ έστειλε πρόσκληση για τα εγκαίνια της εισόδου, έλαβε έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως υπεύθυνης για την κατάρτιση και παρακολούθηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με το οποίο ο προϊστάμενος της ΕΥΔ Αντώνης Βουτσίνος, ζητούσε τη συμμόρφωση της Δημοτικής Επιχείρησης στους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ, διότι σε αντίθετη περίπτωση η ΕΥΔ ήταν υποχρεωμένη να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την ΕΕ κυρώσεις (επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης στην Πράξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου).

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση θα έπρεπε να περιλαμβάνει:

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα

Το λογότυπο του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά και τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πρόταση σχετικά με τη μνεία περί συγχρηματοδότησης, από το Ταμείο ή τα Ταμεία μέσα στο κείμενο του εγγράφου. Η πρόταση που θα πρέπει να περιέχεται στο κείμενο είναι η εξής: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (και ονομασία του Ταμείου)».

Η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σήματος του ΕΣΠΑ γίνεται σε ασπρόμαυρη ή έγχρωμη εκδοχή.

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι ισότιμα.

Κατόπιν αυτών η πρόσκληση διορθώθηκε πρόχειρα, με το σήμα του ΕΣΠΑ, όχι όμως και με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόρροια αυτού ήταν η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης, ύψους 11.000,000 ευρώ, για την μη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και η οποία είναι υποχρεωτική κατά την υλοποίηση των προβλεπομένων ενεργειών δημοσιοποίησης των έργων.

Ειδικότερα, κατά την επιτόπια επαλήθευση από την ΕΥΔ διαπιστώθηκε πως η ενημερωτική πινακίδα είχε μετακινηθεί από την κεντρική είσοδο στην κοιλάδα, έξω από την οποία είχε τοποθετηθεί, σε σημείο μακριά από το έργο, σε απόσταση 3-4 χλμ, όπου η επισκεψιμότητα από το ευρύ κοινό είναι μικρή. Επίσης απεστάλη πρόσκληση που αφορούσε σε εκδήλωση για την «έναρξη λειτουργίας της Κοιλάδας των Πεταλούδων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισής της», στην οποία δεν μνημονευόταν ότι το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, παρά την σαφή υποχρέωση του δικαιούχου σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης της πράξης επί των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Επ΄ αυτού, δόθηκε προθεσμία έως τις 31/07/2020, για την επαναφορά της πινακίδας στην αρχική της θέση.

Παρά την ενημέρωση του δικαιούχου για την διόρθωση της πρόσκλησης (Α.Π.1833/25-6-2020 έγγραφο) προ της ανωτέρω εκδήλωσης, αυτός δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά. Πιο συγκεκριμένα, ενώ ζητήθηκε από την υπηρεσία η άμεση αναμόρφωσή της και η εκ νέου αποστολή της στους αποδέκτες εντός της ημέρας, τελικά η πρόσκληση αναμορφώθηκε από τον δικαιούχο με εσφαλμένο τρόπο και πάντως όχι σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν και απεστάλη μόνο στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και όχι στο σύνολο των αποδεκτών της αρχικής πρόσκλησης.

Κατόπιν αυτών, γνωρίζουν πλέον και η “έγκριτος” Ροδιακή” και οι τσιφλικάδες και οι προστάτες τους ποιοι είναι οι “ευαίσθητοι που ασχολούνται με τις πινακίδες”!”

Το Γραφείο Τύπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *