Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 11:00 το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Στην ημερήσια διάταξη  έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
 3. Εξέταση αιτημάτων ιδιωτών για την παραχώρηση απλής χρήσης κιόσκι εντός Εμπορικού Λιμένα Ρόδου (όπως αυτά απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεών τους, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής – τουριστικής κίνησης και την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.
 4. Εξέταση αιτήματος ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ. ΨΥΛΛΑΚΗ’’ για την παραχώρηση απλής χρήσης κιόσκι εντός Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έκδοση εισιτηρίων επιβατών πλοίων & αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, για τον έλεγχο εισιτηρίων επιβατών και την συμπλήρωση – τροποποίηση της λίστας αυτών που πρόκειται να ταξιδέψουν, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής – τουριστικής κίνησης και την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.
 5. Έγκριση αποδοχής ποσού 16.752,40€ από τον Δήμο Σύμης για την πληρωμή  της  1ης πιστοποίησης εκπόνησης της μελέτης: “ Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Σύμης από τη θεομηνία της 13-11-2017
 6. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: “Προμήθευα – κατασκευή κινητών  κιγκλιδωμάτων  λιμένων  δικαιοδοσίας.  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ΄΄
 7. Σχετικά με την ΠΠΠΑ της μελέτης της επέκτασης του λιμένα Πηγαδιων Καρπάθου
 8. Έγκριση: Α) των όρων διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του εργου: «Επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα Φρυ Κάσου». προϋπολογισμού 650.000,00€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ2017 στην ΣΑΕ 367 με κωδικό εργου 2017ΣΕ36700000 ΚΑΕ: 69-7341.008  Β)   δημοπράτησης του ως άνω εργου Γ) τον ορισμό επιτροπής διενεργείας του.
 9. Έγκριση 2ου Λογαριασμού του έργου : “ Αντικατάσταση αγκυροβολίων λιμένα Σύμης ” ποσού 24.583,76€ υπό της αναδόχου εταιρείας VAST – MAKE IKE
 10. Έγκριση 1ου Λογαριασμού του έργου : “ Εργασίες συντήρησης δαπέδου υφιστάμενου ξύλινου πεζόδρομου από την πύλη Απ. Παύλου μέχρι Τουριστικό Λιμάνι Ρόδου” ποσού 24.266,80€ υπό της αναδόχου εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 11. Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «“ Εργασίες συντήρησης δαπέδου υφιστάμενου ξύλινου πεζόδρομου από την πύλη Απ. Παύλου μέχρι Τουριστικό Λιμάνι Ρόδου» ποσού  266,80€, αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *