FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΚΟΙΝΩΝΙΑΡΟΔΟΣΤΟΠΙΚΑ

Κεκλεισμένων των θυρών το δημοτικό συμβούλιο;

Για πρώτη φορά δια ζώσης, μετά την περίοδο της καραντίνας, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, την  Τρίτη 16 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα, με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ισχύς των υγειονομικών διατάξεων της σχετικής ΚΥΑ για την προστασία από την πανδημία.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού ‘Ετους 2020 αρ.πρωτ. 16/22961/2020, 16/22981/2020, 16/23880/2020, 16/24628/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).
 3. Έγκριση της υπ΄αριθ.244/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Εισηγητική έκθεση τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού” (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 4. Αποδοχή παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού αρ.πρωτ. 2/22290/2020 (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης). 2
 5. Προσδιορισμός χρονικής διάρκειας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στη “Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ”, ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου στο ισόγειο της Νέας Αγοράς με αριθ. 17,79,80″ αριθ. πρωτ. 2/23532/2020 (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 6. Λήψη απόφασης για την κινητοποίηση του Δήμου Ρόδου προς τον σκοπό της προστασίας της Δημοτικής Περιουσίας (θετική ή αποθετική) και άμεση συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κατάθεση πρότασης αλλαγής οργανικής δομής του Δήμου (Εισηγητές: Δήμαρχος Ρόδου κ.Αντώνης Β.Καμπουράκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 8. Έγκριση της υπ΄αριθ.31/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Χορήγηση άδειας κοπής Δένδρου επί της οδού Μαραθώνος 18. (Έγγραφο ΑΠ 18/12209/2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 9. Έγκριση της υπ΄αριθ.36/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραδεισίου με θέμα:« Περί έγκρισης μελέτης για απαγόρευση στάθμευσης στην ανατολική πλευρά της οδού Ιωάννου Ρωμαίου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 10. Έγκριση της υπ΄αριθ.44/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στη Ροδιακή Έπαυλη”(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 11. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2971/2001 για την υλοποίηση του υποέργου “Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίουποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα-οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία περιοχής Κόβα-Δήμου Ρόδου” της πράξης “Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου” με κωδικό ΟΠΣ 5035552 αρ.πρωτ. 16/23291/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).
 12. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή της ρόδου από τα ελάφια Dama dama αρ.πρωτ. 5/22634/2020 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης). 3
 13. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ειδικό Κανονισμό Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα Ρόδου) προς το Υπουργείο Τουρισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Ν. Δωδ/σου κ. Βασίλειος Παπαοικονόμου).
 14. Αποδοχή παραχώρησης οχήματος μεταφοράς προσωπικού με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 1170 ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ. Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου αρ.πρωτ.2/18580/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Νεκτάριος Φλοσκάκης).
 15. Αποδοχή ανανέωσης παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου για δράσεις πολιτικής προστασίας – Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου αρ.πρωτ. 2/21302/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Νεκτάριος Φλοσκάκης).
 16. Επανάληψη δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για το υποέργο “Λειτουργία Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας” αρ.πρωτ. 2/20305/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 17. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/20020/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Τριάντος).
 18. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικού Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2020-2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Καρίκης).
 19. Δημιουργία Γραφείου Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού αρ.πρωτ. 2/26123/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καμπούρης).
 20. Ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε., αρ.πρωτ. 2/16820/13.4.2020 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΡΜ ΑΕ κ. Ιωάννης Ιατρίδης).
 21. Αντικατάσταση συμβούλου στον ΠΡΟΤΟΥΡ αρ.πρωτ. 2/22594/27-5-2020 (Εισηγητής: Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτριος Κρητικός).
 22. Έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «κατοικιών» στο τμήμα Α της Κ.Μ. 3348 γαιών Αφάντου Ρόδου και επί χαρακτηρισμένης ασφαλτοστρωμένης κυρίας και μοναδικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02- 06-2008) Αφάντου-Κολύμπια (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς). 4
 23. Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 14 Γαιών Ασγούρου για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων «μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) & λιανικής πώλησης (πρατήριο άρτου και άλλων ειδών αρτοποιίας» και του «Συνεργείου αυτοκινήτων» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 24. Έγκριση της υπ΄αριθ. 18/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα «Γνωμοδότηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 25. Έγκριση της υπ΄αριθ. 19/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό έκτασης όμορων τμημάτων ακινήτου συνιδιοκτησίας Πλατή Μαρίας και Πλατή Βασιλείας που αφορά τις Κ.Μ. 864 και 865 Οικοδομών Αρχαγγέλου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 26. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Περί επανακαθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Κόδριγκτων. (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 27. Έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρητηνίας με θέμα: «Γνωμοδότηση για τη δημιουργία διάβασης πεζών στην Κοινότητα Κρητηνίας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 28. Έγκριση της υπ΄αριθ.29/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 29. Έγκριση της υπ΄αριθ.30/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Επικαιροποίηση αιτήματος ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων)» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς). 5
 30. Έγκριση της υπ΄αριθ.32/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής και ορισμός μελών της Οργανωτικής Επιτροπής» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 31. Έγκριση της υπ΄αριθ.33/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: « Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Αίτημα της «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.» για προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στην Παναγία Τσαμπίκα» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 32. Έγκριση της υπ΄αριθ.38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: « Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 γαιών Αφάντου, επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 33. Έγκριση της υπ΄αριθ.43/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθ. απόφαση 504/2018 του Δ.Σ. με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου (έγγραφο ΑΠ 16/18077/28-4-2020 Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 34. Επαναφορά αιτήματος για κλείσιμο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κρεμαστής αρ.πρωτ. 2/20168/2020

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *