FEATUREDΚΟΙΝΩΝΙΑΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Και Τεχνικός Ασφαλείας στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας ο αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου με αμοιβή 7.700 ευρώ

Και καθήκοντα  τεχνικού ασφαλείας συν τις  άλλοις θα ασκεί όπως αποκαλύπτει σήμερα το Notosnews ο αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Ρόδου!

Εκτός από την ανάθεση που του έγινε για την πυρασφάλεια του Κέντρου  θέμα που έχει φθάσει στη Βουλή ,τώρα αναλαμβάνει νέο καθήκον  με αμοιβή 7.700 ευρώ !

Μόνο που στην σχετική απόφαση που  έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και την δημοσιεύουμε δεν φαίνεται ο χρόνος υλοποίησης του έργου δηλαδή για πόσο καιρό θα ασκεί τα καθήκοντα,  καθώς και αν τα 7.700 ευρώ πλην ΦΠΑ είναι η αμοιβή σε ετήσια βάση ή όχι.

Να σημειωθεί πως ο αντιπρόεδρος του ΓΝΡ είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και ως εκ του τούτου μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας. Όμως εφόσον έχει εργασία και αμείβεται και από τις υπόλοιπες θέσεις γιατί  να πάρει και αυτό το έργο στη στιγμή που ο  κλάδος των μηχανικών και ειδικά των μηχανολόγων μαστίζεται από την ανεργία;

Αυτό  από ηθικής απόψεως στέκει στη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι στην περιοχή μας δεν έχουν χρήματα να ζήσουν στέλεχος της ΝΔ  λαμβάνει τη μια δουλειά μετά την άλλη από άλλο στέλεχος του ιδίου κόμματος;

Γιατί τόσα χρήματα για μια δουλειά που δεν διαρκεί παραπάνω από μια δυο ώρες το μήνα όταν θα  έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες που αφορούν τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα ιδρύματα;

Όμως   για να περνάει μια φορά το μήνα από τα ιδρύματα,  όπως αναφέρει ο νόμος να ελέγχει αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και να συμπληρώνει το ειδικό βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας είναι ηθικό να λαμβάνει 7.700 ευρώ ;

Επιπλέον για διαφορά που κυμαίνεται από  194  έως 200 ευρώ που ήταν η απόσταση της προσφοράς του  από τους άλλους μηχανικούς  έπρεπε να πάρει και αυτή τη δουλειά στη στιγμή που του έχει ανατεθεί και η πυρασφάλεια;

Ακόμη γιατί σε αυτή την περίπτωση γιατί  πρόχειρος και όχι κανονικός διαγωνισμός;  Γιατί το έργο για άλλη μια φορά από ένα κομματικό στέλεχος στο άλλο ;

Προσφάτως η πρόεδρος της ΝΟΔΕ δήλωσε αναρμόδια για τέτοια θέματα. Ποιός θα αντιμετωπίσει όμως αυτή την κατάσταση που πλήττει την ίδια την κυβέρνηση;

H  απόφαση  από τη  Διαύγεια είναι η ακόλουθη σε δύο μορφές:

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 5/2/2020 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνήλθε σήμερα 5/2/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, κατ’ εφαρμογή του Ν.4109/23.01.2013 (ΦΕΚ 16/τ.Α’) όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον Ν.4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α’) και του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23.07.2013), καθώς και τις αρ. πρωτ. Δ1/47333/15537/2019 (ΦΕΚ 1058/τ.ΥΟΔΔ/13-12-2019) και Δ1/47333/15537 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφοράν τον διορισμό των μελών του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην Συνεδρίαση παρέστησαν:

Τακτικά Μέλη:

Μπακίρης Παύλος (Πρόεδρος)

Αρφαράς Αντώνιος (Α΄ Αντιπρόεδρος)

Κορακάκη Μαρία

Κωστάκης Αντώνης

Χαραλάμπους Μανώλης

Μιχαήλ Θωμάς (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτέλεσε η κ.Γαλανάκη Θαρρενή .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 16 ο : Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.

Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 610/05.02.2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών το οποίο έχει ως εξής:

Στις 05.02.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. η επιτροπή διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού συνεδρίασε για την ανάδειξη μειοδότη για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, όπως αυτή συστάθηκε με την 4/22.01.2020

(Θέμα 8 ο ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου αποτελούμενη από τους: Τακτικά Μέλη [2] 1.

Γαλανάκη Θαρρενή Νεκταρία (Πρόεδρος)

  1. Κοκκίνη Μαρία (Μέλος)
  2. Βάβουρα Σεβαστή (Μέλος )

Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου (Ρήγα Φεραίου 4. Ρόδος),

παρέλαβε τις προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για, παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας οι οποίες ήταν οι κάτωθι :

  1. Κουτσούκος Μιχάλης
  2. Οικονομόπουλος Νικόλαος
  3. Αφαντενού Αντωνία.

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή εισηγείται ως κάτωθι:

 

ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Κουτσούκος Μιχάλης 7.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Κατακύρωση

  1. Οικονομόπουλος Νικόλαος 8.016,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Απόρριψη ως ακριβότερη προσφορά
  2. Αφαντενού Αντωνία 7.894,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Απόρριψη ως ακριβότερη προσφορά

Η επιτροπή του διαγωνισμού. 1. Γαλανάκη Θαρρενή – Νεκταρία 2. Κοκκίνη Μαρία 3. Βάβουρα Σεβαστή

 

ΤΟ Δ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στον κ. Κουτσούκο Μιχαήλ.
  2. Την αποστολή της παρούσας στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  3. Επικυρώνει την απόφαση σήμερα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ρόδος 05/2/2020. Γαλανάκη Θαρρενή Νεκταρία

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *