Οικονομική ενίσχυση στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ από το Δήμο για να μην κλείσει

Η έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ από τον Δήμο Ρόδου, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής  αύριο στη 13:00 δια περιφοράς.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση α) Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2020 και β) υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ από τον Δήμο Ρόδου, κατά το άρθρο 259 παρ.1 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση για το έτος 2020.
 2. Έγκριση πρακτικών των «Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά» (Ι πρακτικό) και «Οικονομική Προσφορά»  (ΙΙ Πρακτικό), για την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2019-2022».
 3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του Δημόσιου, Πρόχειρου, Συνοπτικού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της «Προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Ρόδου, έτους 2020».
 4. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παράγρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.246,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 5. Κατεπείγουσα διαδικασία για τις «Υπηρεσίες διαρκούς απολύμανσης επιφανειών των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Ρόδου για την προληπτική προστασία του δυναμικού», έγκριση πρακτικού, τεχνικών προδιαγραφών και εξειδίκευση πίστωσης.
 6. Κατεπείγουσα διαδικασία για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της ΠΝΠ Α’ 55 2020», έγκριση πρακτικού, τεχνικών προδιαγραφών και εξειδίκευση πίστωσης.
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια ασφαλτικών Δ.Ε. Ρόδου έτους 2020».
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ΧΡΩΜΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».
 9. Διαγραφή οφειλών.
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλουδών».
 11. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που εκδόθηκε για την πληρωμή κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα για τις ανάγκες μετατόπισης ενός στύλου ο οποίος δυσχεραίνει τις εργασίες κατασκευής του τεχνικού Τ2 του έργου “Διευθέτηση ρέματος ΡΕΝΗ Φαληρακίου”.
 12. Ορισμός μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού και Επιτροπής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».
 13. Ορισμός μελών Επιτροπής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης πόλεως Ρόδου».
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 & 4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (στην Δ.Ε Ρόδου», προϋπολογισμού : 380.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
 16. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
 17. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ».
 18. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ».
 19. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ».
 20. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».
 21. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *