Την Πέμπτη 9 Ιουλίου οι δημοπρασίες για τις παραλίες

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δημοπρασίες  για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου  αναψυκτηρίου.

Οι  δημοπρασίες θα είναι δημόσιες  και θα πραγματοποιηθούν  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο κτίριο  του Δημαρχιακού Μεγάρου με ώρα έναρξης την  09:00 πρωινή.

Όπως έγινε γνωστό και από τη σχετική διακήρυξη:

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό  διαγωνισμό (δημοπρασία) η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας των χώρων που αναφέρονται στο παράρτημα Ά της αναλυτικής διακήρυξης δημοπρασίας,  για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου  αναψυκτηρίου).

Οι  δημοπρασίες θα είναι δημόσιες  και θα πραγματοποιηθούν  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο κτίριο  του Δημαρχιακού Μεγάρου, Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 στη Ρόδο,

την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ.,

Α.   Η διάρκεια της εκμίσθωσης   ορίζεται έως 31/12/2022.

Β.   Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σεαυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο.
  2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας
  3. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες)
  4. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Ρόδου (Δημοτική ενημερότητα)
  5. Βεβαίωση περί μη οφειλής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).
  6. Βεβαίωση περί μη οφειλής στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.)
  7. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.60.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (και οι δύο).
  9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση ( πόστο)  για το οποίο ζητείται ο προς παραχώρηση χώρος μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης.

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Read previous post:
Γρ. Τάσιος: “Με το άνοιξε – κλείσε, δεν γίνεται επιχειρείν”

Με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των Σέρβων εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα τους, ο Πρόεδρος της

Close