Στην ενημέρωση των πολιτών, για τη σωστή χρήση των φαρμάκων, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου.

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, Νίκος Φουτούλης, στην Κω, παρουσίασε το δεύτερο έντυπο, από τα τέσσερα που έχει προγραμματίσει, που θα διατίθεται από τα φαρμακεία στους κατοίκους της Δωδεκανήσου.

Το δεύτερο αυτό έντυπο αφορά την ορθή χρήση πολλών φαρμάκων στα καρδιαγγειακά νοσήματα και ιδιαίτερα στο πρόβλημα της διαχείρισης φαρμάκων διαφορετικών ασθενειών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο ασθενής μπορεί να το διαχειριστεί σε συνεργασία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό του.

Η δράση αυτή ενισχύεται από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και υποστηρίζεται από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Κρήτης και Δωδεκανήσων.

Σημειώνεται ότι το πρώτο έντυπο αφορούσε τη σωστή χρήση των φαρμάκων από τους νέους γονείς στα παιδιά τους.